افزایش تعداد دانشجویان بین المللی و رشد چین در بازار علم

اشتراک گذاری:

میان سالهای ۱۸-۲۰۰۱، جمعیت دانشجویان بین المللی افزایش چشمگیری یافته و از ۲ میلیون به ۵ میلیون نفر در سراسر جهان افزایش یافته است.

سهم کشورهای اصلی دانشجوپذیر از بازار دانشجویان بین المللی همانند آمریکا، انگلیس و آلمان کاهش یافته است.

اما چین، که پیشتر کشوری دانشجو فرست تلقی می شد، با کسب سهم قابل توجهی از بازار دانشجویان بین المللی، در حال حاضر یکی از کشورهای اصلی دانشجو پذیر دنیا تلقی می شود. در کنار رشد علمی دانشگاه ها مواردی چون؛ جذب گردشگر خارجی، توسعه موسسات کنفوسیوس و… از ابزارهای دیپلماسی عمومی چین برای گام نهادن در سطح ابرقدرتی است.

بازار دانشجویان بین المللی از نظر مالی و ایجاد مشاغل آکادمیک برای بخش آموزش عالی در کشورهای میزبان بسیار مهمی و تاثیر گذار است. برای مثال گردش مالی بازار دانشجویان بین المللی در آمریکا بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال و اشتغالزایی در حدود نیم میلیون نفر برای بخش آکادمیک است.

برچسب هاچند رسانه ای

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه