کیمیای رضایت در زندگی شهری

اشتراک گذاری:

 سیدمحمد زرهانی

باتوجه طبق امارها و شاخص های بین المللی بهبود سطح زندگی در ایران بلاتر از گذشته است ولی این امار ها در بین مردم چندان باور پذیر نیست.

بخش عمده ای از آمارها و شاخص‌های توسعه که از ارگان‌های رسمی‌، منابع غیر رسمی‌ و حتی بین المللی منتشر می‌شود، افزایش و بهبود سطح زندگی در ایران را نشان می‌دهد. اما ظاهرا برای کسانی که در کلان شهرهای کشور ما ساکنند، این شاخص‌های کمی‌چندان باور پذیر نیست.
عمدتا خوراک، پوشاک، انرژی، ارتباطات، خدمات درمانی، بیمه و شکلی از سکونت در اختیارمان هست اما چندان که باید و شاید اسباب رضایتمان کامل نیست. علت آنست که ریشه هایی به صورت ساختاری وجود دارند که موجب انباشت عواطف مخرب هستند.

عمدتا خوراک، پوشاک، انرژی، ارتباطات، خدمات درمانی، بیمه و شکلی از سکونت در اختیارمان هست اما چندان که باید و شاید اسباب رضایتمان کامل نیست. علت آنست که ریشه هایی به صورت ساختاری وجود دارند که موجب انباشت عواطف مخرب هستند.

مسئله اول : «انبوه بیگانگان» است. چه اینکه همه ما در فضای شهری برای یکدیگر در مقام و جایگاه یک بیگانه ایم. با اتخاذ رویکردی فردگرایانه و بیگانه گریز در زندگی شهری بی آنکه مرتکب عمل خاصی شده باشیم، عملا احساس امنیت خود را در تعاملات اجتماعی کاهش می دهیم.

مسئله دوم به پول مربوط است.

در ذهنیت زندگی شهری پول تقریبا حرف اول و آخر را می‌زند. این ذهنیت مانع از درک مسائل متنوع تری می‌شود که یک زندگی سالم به آنها نیازمند است. این ذهنیت که با پول می‌شود هر چیزی را خرید، ما را از یافتن و ساختن راه‌های خلاقانه ای که الزاما در بازار موجود نیست باز می‌دارد. چندانکه از عاملیت باز ماندیم، بنابر ذهنیت رایج به آغوش مصرف پناه برده و با صرف پول، تظاهر به رضایت می‌کنیم. در زیست مبتنی بر مصرف، امید به داشتن یک زندگی معنادار به مرور از دست می‌رود.

 این موارد توضیح دهنده تمام ماجرای نارضایتی ما از زندگی روزمره در متن شهر نیستند. اما مطمئنا برای رضایتمندی بیشتر از زندگی در ساختار شهر باید با روحیه بیگانگی و اهمیت پول اولا در ذهن و ثانیا در تعاملات اجتماعی مبارزه کرد. با ایجاد هر چه بیشتر معنا در ساختار زندگی شهری، احساس بهجت و رضایت نیز بیشتر خواهد شد.

برچسب هاتحلیل کوتاه

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه