بحران مدیریت و نقد انتخاب های جامعه ایرانی

181
0
اشتراک گذاری:

سیلاب های آغاز سال نشان از بحران مدیریت داشت که ریشه های آن به  انتخاب های جامعه ایرانی باز می گردد

✏️ دکتر محسن محمدی

مدیر گروه مشارکت سیاسی

امروز تقریبا جمع بندی تمامی مباحث علمی و محفلی در طیف های مختلف جامعه ایرانی در مورد بحران سیل فروردین ماه، وجود  «بحران مدیریت» در کشور است. هر چند که این جمع بندی و یافته، امری درست و بجاست اما باید پرسید که علت و ریشه بحران مدیریت در چیست؟ اکثریت جامعه معمولا تمایل دارد تا بدون کاوی ریشه “بحران مدیریت”، با انتقاد و متهم کردن مدیریت کلان کشور، صرفا مساله را در این سطح ببیند و جمع بندی کند. در حالی که این “مدیریت بحران زده”، برامده از همین جامعه و “انتخاب” طیف های گوناگون ان است.

به طور خاص، وقتی در هنگام انتخابات، ملاک خیلی از شهروندان ایرانی برای برگزیدن نامزدی، تبحر ان فرد در “متلک های مناظراتی” است نه توان مدیریت و تجربه موفق، باید منتظر عواقب چنین انتخابی نیز بود. تا زمانی که الگوی رای دهی اکثر شهروندان ایرانی  “هیجانی و لحظه ای” است، بایستی به جای حل مشکلات و بحران ها، جامعه خودش را اماده بحران های جدید کند. اری اگر جامعه دچار بحران مدیریت است، قبلتر از ان دچار “بحران انتخاب های” شهروندانش است.


برچسب هاتحلیل کوتاه

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه