چرخه های اقتصادی در ایران

اشتراک گذاری:

چرخه های اقتصادی همانند کشورهای دیگر در ایران هم وجود دارد و هم تا حدودی منظم عمل میکنند. مشکل سیاستمداران، به خصوص سیاستگذاران اقتصادی در ایران این است که بالا و پایین رفتن سیکلهای اقتصادی را به خود و دیگران نسبت میدهند.

دکتر مرتضی ایمانی راد

چرخه های اقتصادی همانند کشورهای دیگر در ایران هم وجود دارد و هم تا حدودی منظم عمل میکنند. مشکل سیاستمداران، به خصوص سیاستگذاران اقتصادی در ایران این است که بالا و پایین رفتن سیکلهای اقتصادی را به خود و دیگران نسبت میدهند. یعنی هر موقع قیمتها بالا میرود یک مشت دلال دستشان در کار است و وقتی قیمتها پایین میرود، این کاهش ناشی از سیاستها و خردمندی سیاستمداران است.

بر این اساس نمیتوان تحولات فعلی اقتصاد ایران را نتیجه سیاستهای بانک مرکزی دانست، کما اینکه اثرگذاری این سیاستها را نیز نمیتوان انکار کرد. وقتی قیمتها پایین میرود، مسئولین هر یک میکروفن را در دست گرفته و پیشبینی کاهش قیمت میکنند. آنها نیز در این توهمند که کاهش قیمتها تماما به سیاستهای نظام مربوط میشود.

هر چند که چرخه های اقتصادی در ایران با چرخه های کلاسیک تفاوت دارند، ولی مطالعات متعددی نشان میدهند که این چرخه های غیرکلاسیک هم نظم خاصی در ایران دارند.

بنابراین بخش مهمی از کاهش قیمتها در اقتصاد ایران را میتوان به چرخه ها نسبت داد و بنابراین میتوان پیشبینی کرد که کاهش قیمتها وقتی با گسترش فعالیت خریداران متوقف شود، دوباره تغییرات قیمت وابسته به فاکتورهای اقتصادی میشوند و بنابراین با گسترش محدود فعالیت ها، اقتصادی شدن خروج سرمایه، افزایش شاخص قیمتها، تقاضا برای افزایش واردات، عطش بیشتر برای صادرات، افزایش بیش از اندازه حجم نقدینگی، تغییر تمایلات بازار از بازار خریدار به بازار فروشنده از جمله عواملی هستند که کاهش قیمتها را متوقف و برای نرخ دلار کف درست میکنند. طبیعی است که معادلات سیاسی میتوانند در جهتی متفاوت قیمتها را حرکت دهد.

برچسب هاتحلیل کوتاه

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه