صلح جهانی در گرو همیاری اجتماعی

اشتراک گذاری:

یکی از بهترین فیلم های کوتاهِ صلح!

در این فیلم ضمن نشان دادن تضاد روشِ تقابل جویانه و روشِ همیاری دسته جمعی، نشان میدهد که با صلح و همیاری میتوان به یک خوشبختی و تعالی اجتماعی رسید.

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه