شبکه های اجتماعی و مرجعیت اجتماعی سلبریتی ها

اشتراک گذاری:

شبکه های اجتماعی ساختار اطلاع رسانی را در جوامع انسانی تغییر داده استو در این میان سلبریتی ها

✏️ محسن محمدی

✅ به باور کارشناسان، شبکه های اجتماعی به معنای واقعی کلمه، “ساختار اطلاع رسانی” را در جوامع انسانی تغییر داده است؛ به گونه ای که در شرایط کنونی، بخش عمده مصرف رسانه ای شهروندان (اعم از اطلاع یابی، سرگرمی و…) در قالب این شبکه ها تولید و توزیع می گردد. در واقع، با تولد و فراگیری شبکه های اجتماعی، ضمن کمرنگ شدن نقش رسانه های جمعی، حتی تعریف افکار عمومی نیز تغییر یافته و گسترده تر شده است

✅ چنین بنظر می رسد که به دلیل تغییر و تحول صورت گرفته در مرجعیت مصرف رسانه ای و هدایت افکار عمومی (یعنی جایگزینی شبکه های اجتماعی به جای رسانه های جمعی)، ضمن تغییر سلسله مراتب اجتماعی، به نوعی چرخش و دگرگونی در شخصیت ها و گروه های مرجع در بافتار اجتماعی جوامع نیز، به وقوع پیوسته است

✅ به عبارت دقیقتر، تضعیف جایگاه رسانه های جمعی در مدیریت افکار عمومی و ارتقای جایگاه شبکه های اجتماعی در این زمینه، به صورت همزمان موجبات تکثر مراجع اجتماعی و همچنین، کاهش نقش و اثرگذاری شخصیت های رسمی و نخبگان سنتی (روشنفکران، روحانیون و…) در روند تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم اورده است

✅ وضعیت تشریح شده سبب تقویت مستمر جایگاه و نقش افرینی “سلبریتی ها” در اثرگذاری بر روند تحولات سیاسی اجتماعی شده و انان را به محل رجوع بخشی از جامعه و شهروندان شبکه ای شده (به ویژه طیف جوان) بدل کرده است. به گونه ای بسیاری از این شهروندان و جوانان، مصرف رسانه ای و حتی سبک زندگی خود در صفحات مجازی سلبریتی ها جستجو می کنند

✅ این پدیده به گونه ای است که در حال حاضر، برخی از سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی چندین میلیون دنبال کننده و هوادار دارند و چنین شرایطی، پتانسیل و امکان چشمگیری را برای انان جهت مدیریت افکار و رفتار شهروندان و مهمتر از ان، جهت دهی به تحولات سیاسی اجتماعی، خلق کرده است

✅ از این جهت باید گفت که افزایش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی، ضمن حذف سلسله مراتب اجتماعی و تضعیف نقش مراجع سنتی، سبب شده تا سلبریتی ها در کانون مناسبات اجتماعی قرار گیرند و روز به روز، مرجعیت اجتماعی و اثرگذاری انان بر تحولات جوامع تقویت و تشدید گردد

برچسب هاتحلیل کوتاه

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه