درباره متن

بسم الله الرحمن الرحیم

مرکز پژوهشی متن یک مرکز مطالعاتی غیردولتی است که بوسیله جمعی از محققان کشور در گستره علوم اجتماعی در سال 1396 تاسیس شده است. مرکز پژوهشی متن با استفاده از ظرفیت علمی و کارشناسی پژوهشگران مستقل ایرانی و خارجی تلاش می کند؛ به مردم در جهت فهم بهتر پدیده های اجتماعی کمک کند و راهکاری عملیاتی برای حل مشکلات در اختیار سیاستگذاران دولتی و غیردولتی قرار دهد.

متن؛ باتوجه به سرمایه کارشناسی و دانشگاهی که در اختیار دارد می تواند پژوهش های کاربردی در اختیار دانشجویان، مراکز دانشگاهی و موسسه های خصوصی و دولتی قرار دهد و به بهبود بهره وری آنها کمک کند. مرکز پژوهشی متن از نظرات و دیدگاه های محققان و مراکز مطالعاتی مستقل استقبال کرده و خود را موظف به همکاری علمی و پژوهشی با همه سرچشمه های تولید علم در جهت ارتقا دانش بشری می داند.